Miljö

Stockholms stads Handlingsplan för minskad spridning av mikroplast

Miljö och hälsoskyddsnämnden har remitterat förslag på Stockholms stads handlingsplan för minskad spridning av mikroplast till stadens berörda nämnder och bolag. Handlingsplanen lyfter upp spridningen av mikroplaster som ett växande problem och ger en bred kartläggning om spridningskällor och spridningsvägar i Stockholm. Läs Idrottsförvaltningens svar på kontorsremiss från Miljöförvaltningen här.

Dela
21 december, 2018 / by / in ,
EU:s nya gränsvärden för SBR granulat har publicerats

Den europeiska kemikalieinspektionen ECHA publicerade igår ett förslag angående nya gränsvärden för ämnet PAH 8 i granulat från återvunna däck som används i konstgräsplaner. Innehållet i granulat från däck insamlade i Sverige klarar de nya gränsvärdena med mycket god marginal.

Efter en omfattande studie gav den europeiska kemikalieinspektionen, ECHA, förra året grönt ljus till att spela på konstgräsplaner med infyllnad av däckgranulat.
Samtidigt beslöts att ett lägre gränsvärde för PAH (polycykliska aromatiskakolväten) behövs för att säkerställa att de granulat som används till konstgräsplaner inom EU verkligen håller tillräckligt låga nivåer. I dagsläget ligger gränsvärdet, som inte är specifikt kopplat till konstgräs, på 100 mg/kg.

Förslaget som presenterades igår innebär en gräns för PAH 8 på 17 mg/kg för däckgranulat som ska användas som infyllnad till konstgräsplaner eller andra sportarenor och lekplatser. Detta klarar granulatet från däck insamlade i Sverige med god marginal. Innehållet av PAH 8 i granulatet ligger under 10 mg/kg och därmed långt under det föreslagna gränsvärdet.

Dela
17 augusti, 2018 / by / in ,
Norsk studie visar att endast små mängder granulat följer med spelarna hem

I Norge har man gjort en studie med över 12.000 spelare där man mätte hur mycket gummigranulat som följde med varje spelare i samband med ett speltillfälle. Man samlade ihop i snitt 2 ml, motsvarande 0,88 gram, från varje spelare och tillfälle. I studien räknades ut att om alla matcher i Norge sker på konstgräs så skulle det innebära att 6,5 ton granulat per år lämnar planerna på detta sätt, och om antalet speltillfällen inklusive träningar är totalt 10 gånger så många så stiger siffran till 65 ton per år. Detta motsvarar ca 40 kg per plan och år (med 1600 konstgräsplaner i Norge).

Om man utgår från svenska förhållanden med 21 miljoner aktivitetstillfällen inom fotbollen, skulle 0,88 gram per spelare och tillfälle betyda att totalt 18,5 ton granulat lämnar planerna med spelarna. Detta motsvarar ca 14 kg per plan och år (beräknat på 1.300 konstgräsplaner i Sverige).

Läs den norska rapporten här.

Dela
12 juni, 2018 / by / in
God skötsel av konstgräsplanen reducerar svinnet av granulat

Granulatet på en konstgräsplan sjunker ihop vid användning av planen och en studie publicerad i Journal of Sports Engineering and Technology visar att kompakteringseffekten kan motsvara ca 10 % av granulatvolymen. Studien visar att harvning helt eller till stor del kan återställa porositet och djup på granulatfyllnaden och därmed spelegenskaper. Studien visar vikten av rätt underhåll men har också betydelse för debatten kring eventuell förlust av granulat från konstgräsplaner, som ibland antagits motsvara behovet av återfyllnad – eftersom kompaktering istället kan förklara behovet av återfyllnad.

Ladda ner rapporten här. Fleming, Forrester, McLaren. Understanding the effects of decompaction maintenance on the infill state and play performance of third-generation artificial grass pitches. Journal of Sports Engineering and Technology 2015.

 

Dela
29 maj, 2018 / by / in ,
Granulatfritt konstgräs

Det börjar dyka upp allt fler granulatfria konstgräsalternativ. Erfarenhetsmässigt har dessa genom åren inte fungerat så bra. De rekommendationer Sveriges Fotbollförbund ger är att ni vid upphandling ska kräva minst fem års garantier på spelegenskaperna och även lägga in en test innan garantin löper ut. Ni bör även ta in drift och skötselinstruktioner vid upphandlingen och se hur planen ska skötas innan ni bestämmer er för vilken konstgrässystem som ska upphandlas.

Dela
18 maj, 2018 / by / in ,
Svensk fotboll tar miljöansvar

Svenska Fotbollförbunds anläggningskommitté beslöt vid sitt sammanträde i april att förändra regelverket och ansökningsförfarandet för Anläggningsfonden.

Anläggningsfonden 2019 kommer enbart att stödja föreningsägda/drivna konstgräsanläggningar i investeringar för att säkerställa anläggningen miljömässigt.

Det kan ske genom att planen

  • Förses med slutna dräneringar
  • Investeras i asfaltsyta som upplägg vid snöskottning
  • Granulatfällor och filter för rening
  • Miljöstationer för att borsta av gummi från kläder och skor
  • Eller andra miljöåtgärder på eller runt en konstgräsplan enligt Naturvårdsverkets vägledning av konstgräsplaner

Med ansökan ska biläggas presentation av projektet, ritningar, eventuellt förfrågningsunderlag, kostnadsberäkning, finansieringsplan, driftkalkyl samt om planen kommer att nyttjas för både dam/flick samt herr/pojklag.

SvFF:s anläggningskommitté kommer att vara beredningsorgan för ansökningar om bidrag.

Sista ansökningsdagar kommer att vara är den 1 februari 2019 samt 31 augusti 2019.

Dela
19 april, 2018 / by / in