Fotbollsyta.nu is the planning site for new football fields in Stockholm


Municipality:
Name of surface:
Type of surface:
Size of surface:
Surface situation:
SEARCH MAP

Med Navigatorns hjälp kan du enkelt hitta den yta du söker efter. Välj en parameter, eller flera i kombination, och klicka ”SÖK I KARTAN” så tar Navigatorn dig till vald yta. Du kan göra samma sökning genom att klicka och zooma direkt i kartbilden.

Kommun:: Sök på kommun eller stadsdelsnivå.

Ytans namn: Sök på namn.

Typ av yta: Grus – yta som oftast ligger på idrottsmark. Skola – mark som oftast ägs av SISAB. Park – yta som tillhör parkmark. Annan yta – oftast parkmark. Ny plan – planerad fotbollsyta, oftast i nytt bostadsområde. Spontanplan – ej bokningsbar fotbollsyta öppen för alla. Konstgräs – ytan färdigställd. .

Ytans storlek: Sök på 5- (20x40m), 7- (40x60m), 9- (55x90m) eller 11-spelsyta (60x100m).

Ytans status:: Färdigställd – ytan är belagd med konstgräs. Beslutad – inriktnings- eller genomförandebeslut har tagits för konstgräsbeläggning av ytan. Planerad – ytan finns med i översiktsplan för konstgräsbeläggning. Möjlig – yta möjlig för konstgräsbeläggning men som ännu inte finns med i kommunens planeringsarbete.

Hybrid
Roadmap
Satellite
Terrain
Traffic
Bicycle
  • My Location
  • Zoom In
  • Zoom Out

The Stockholm Football Association – The largest specialized sports federation in Sweden