Hur vi alla kan bidra till att behålla granulatet kvar på planerna?

Stockholms Fotbollförbund har tagit fram en broschyr som visar på hur vi alla kan bidra till att behålla granulatet kvar på planerna. Broschyren kommer i slutet av mars att skickas ut till 4500 fotbollsledare i vårt distrikt. Kontakta oss gärna om ni har frågor kring miljö och konstgräs.

Genom att klicka på följande länk KONSTGRÄS, GRANULAT & MILJÖ kan en digital version av broschyren laddas ner.

21 februari, 2018 / by Robin Johansson / in
Stockholms Fotbollförbunds distrikt är uppdelad i 17 zoner

För att ta på bästa sätt kunna informera om den anläggningsbrist som råder i varje område av vårt 22 kommuners stora distrikt kommer Stockholms Fotbollförbund under våren 2018 att påbörja ett arbete med att, per Fotbollszon, samla in och strukturera fakta om zonens befolkningsmängd, demografi, tillväxt, föreningars storlek och tillväxt, befintliga anläggningar, behovet av nya etc. I dialog med föreningarna i varje zon kommer en plan att tas fram för hur områdets anläggningssituation kan förbättras. Stockholms Fotbollförbunds distrikt är uppdelad i 17 zoner. Ni kommer under Fotbollszoner att kunna söka information om respektive zon.

20 februari, 2018 / by Robin Johansson / in
Stockholms Fotbollförbund är medlem i Naturvårdsverkets nystartade beställargrupp

Stockholms Fotbollförbund är medlem i Naturvårdsverkets nystartade beställargrupp för att minska miljö- och hälsopåverkan från konstgräsplaner. Fokus ligger på problematiken med utsläpp och spridning av mikroplaster. Arbetet i beställargruppen kommer ni att kunna följa under Miljö & Konstgräs.

Vi kommer under Miljö & Konstgräs också att publicera vetenskapliga och andra rapporter inom området.

20 februari, 2018 / by Robin Johansson / in
Hur ser politiker på ungdomsfotbollen och den planbrist som råder?

Stockholms Fotbollförbund kommer under våren att skicka ut en frågeenkät till samtliga politikiska partier i de 22 kommuner som ingår i vårt distrikt. Vi vill fråga våra politiker hur de ser på ungdomsfotbollen och den planbrist som råder.

De frågor vi ställer är:

  1. Vad anser ditt parti att fotbollen har för betydelse för folkhälsa, integration, jämställdhet och social fostran?
  2. Hur väl tycker du att den uppfattning Stockholms Fotbollförbund har över bristen på fotbollsplaner stämmer överens med den bild ditt parti har?
  3. Har ni andra förslag ni vill driva för att förbättra situationen för föreningar som bedriver ungdomsfotboll?

Svaren kommer att presentera någon gång under maj månad här under Val 2018.

20 februari, 2018 / by Robin Johansson / in
Stockholms stad står inför en utmanande framtid med kraftig tillväxt

Stockholms stad står inför en utmanande framtid med kraftig tillväxt som kräver ett hållbart ledarskap och fruktbart samarbete mellan alla aktörer ansvariga för stadens utveckling. Stockholms Fotbollförbund kommer att ta en aktiv roll i arbetet med att bygga ett rundare Stockholm som kan erbjuda fotbollsytor till våra barn och ungdomar. Med 5000 deltagande lag i S:t Eriks Cupens barn- & ungdomsturnering och över 80 000 fotbollsutövare varje vecka känner vi ett stort ansvar att bidra med kunskap och kompetens så att Stockholm kan utvecklas till en attraktiv och hållbar stad för alla att bo och leva i. Välkommen till fotbollsyta.nu

8 januari, 2018 / by Robin Johansson / in