BioPitch

Stockholms Fotbollförbund har tillsammans med forskning och industri formulerat en hypotes om att skogsråvara skulle kunna bli det material våra framtida fotbollsplaner byggs av. För att testa hypotesen och industrins möjligheter har två projekt; ”Förstudie BioPitch” och ”BioPitch” tagits fram och erhållit medel från Naturvårdsverket och Vinnova.

Stockholms Fotbollförbund jobbar för en miljömässigt hållbar fotboll. Det är viktigt att vi som Sveriges största specialdistriktidrottsförbund går i bräschen för hur vi framöver ska utöva idrott så miljövänligt som möjligt.

En aspekt av miljön är våra fotbollsplaner och det material de är byggda av. För det mesta spelar vi på konstgräs som i sina olika beståndsdelar är uppbyggda av plaster som, när de hamnar på sidan av planen, blir en miljöfara. Denna negativa miljöpåverkan vill vi såklart motverka på alla sätt vi kan.

Projektet BioPitch ska finna svar på om skogsråvara har de egenskaper som krävs för att skapa ett nedbrytbart material med egenskaper som miljömässigt kan ersätta icke nedbrytbara ifyllnadsmaterial och samtidigt ge spelegenskaper som erbjuds med de granulater som används idag. Projektet Förstudie BioPitch ska finna svar på vilka omställningar som krävs av värdekedjans alla aktörer, från skogsråvara till fotbollsspelare, för att lämna de gamla plasterna bakom oss.

Båda projekten kommer att redovisas här på foybollsyta.nu så ni kan läsa om vad som händer i respektive projekt. Du är också välkommen att kontakta vår projektledare Robin Johansson om du vill veta mer. Robin når du via mobil på 070-3228508 eller via e-post på robin.johansson@stff.se

Vill du veta mer om konstgräs och hur du kan hjälpa till att minska spridning av plaster från fotbollsplaner kan du ladda ner broschyren Konstgräs, Granulat & Miljö.

Aktuellt om BioPitch