Anläggningsoffensiven

Stockholms Fotbollförbund driver, i samarbete med Svenska Fotbollförbundet och UEFA, sedan 2016 projektet anläggningsoffensiven med syfte att öka takten i byggandet av fotbollsplaner i Stockholm. Projektet är på 3 år och pågår till mitten av 2019.

Projektet inleddes hösten 2016 med att identifiera ytor i Stockholm lämpliga för konstgräsbeläggning. Alla tillgängliga grusplaner, skolgårdar och parkytor med potential att kunna omvandlas till fotbollsyta kartlades och dokumenterades.

På webbplatsen fotbollsyta.nu hittar du fakta om dessa ytor, och där information finns tillgänglig, datum utsatt för när ytan ska beläggas med konstgräs. Här hittar du även information om konstgräsplaner som blivit färdigställda från 2016 och framåt.

Projektet har tagit fram en anläggningsvision för hur fotboll i Stockholms stad ska kunna bedrivas i framtiden. Stockholms stad växer snabbast i Europa, redan till 2020 passerar vi 1 miljon invånare. År 2040 passerar vi 1,3 miljoner invånare och till 2050 beräknas vi i Stockholms län vara 3,4 miljoner invånare. Med den tillväxttakten måste vi redan 2018 sätta en plan i verket för vart boende i Stockholm ska bedriva fotbollsverksamhet 2020 och framåt. På fotbollsyta. nu kan du under menyfliken VIS2020 läsa mer om Stockholms Fotbollförbunds anläggningsvision.

Kontakt

Anläggningsoffensiven

Stockholms Fotbollförbund

Besöksadress: Västra vägen 5A

Postadress: Box 1349, 171 26 Solna

Projektledare: Robin Johansson

Telefon vxl: +46 8 44 47 500

Mobil: +46 70 32 28 508

E-post: robin.johansson@stff.se

Stockholms Fotbollförbunds webbplats

www.stff.se