Fotbollsyta.nu är planeringssajten för nya fotbollsplaner i Stockholm


Kommun:
Ytans namn:
Typ av yta:
Ytans storlek:
Ytans status
SÖK I KARTAN

Med Navigatorns hjälp kan du enkelt hitta den yta du söker efter. Välj en parameter, eller flera i kombination, och klicka ”SÖK I KARTAN” så tar Navigatorn dig till vald yta. Du kan göra samma sökning genom att klicka och zooma direkt i kartbilden.

Kommun:: Sök på kommun eller stadsdelsnivå.

Ytans namn: Sök på namn.

Typ av yta: Grus – yta som oftast ligger på idrottsmark. Skola – mark som oftast ägs av SISAB. Park – yta som tillhör parkmark. Annan yta – oftast parkmark. Ny plan – planerad fotbollsyta, oftast i nytt bostadsområde. Spontanplan – ej bokningsbar fotbollsyta öppen för alla. Konstgräs – ytan färdigställd. .

Ytans storlek: Sök på 5- (20x40m), 7- (40x60m), 9- (55x90m) eller 11-spelsyta (60x100m).

Ytans status:: Färdigställd – ytan är belagd med konstgräs. Beslutad – inriktnings- eller genomförandebeslut har tagits för konstgräsbeläggning av ytan. Planerad – ytan finns med i översiktsplan för konstgräsbeläggning. Möjlig – yta möjlig för konstgräsbeläggning men som ännu inte finns med i kommunens planeringsarbete.

Hybrid
Roadmap
Satellite
Terrain
Traffic
Bicycle
  • My Location
  • Zoom In
  • Zoom Out

Aktuellt

100 barn tränar på en elvamannaplan

Bristen på bollplaner och hallar gör det allt svårare för barn i innerstan att idrotta. I Karlbergs BK kan 100 barn få träna på en elvamannaplan. – Läget är naturligtvis akut – barn i innerstan ...

Vägledning om konstgräsplaner

Naturvårdsverket har publicerat en vägledning om verksamhetsutövarens ansvar och skyldigheter med fokus på minskad spridning av mikroplaster. Du hittar vägledningen under Rapporter.

Hälsoeffekter av konstgräs och fallskyddsgummi – Aktuell kunskapssammanställning

Arbets- och miljömedicin Syd har publicerat en aktuell kunskapssammanställning över hälsoeffekter av konstgräs och fallskyddsgummi. Sammanställningen visar att exponeringen från konstgräs inte ger ...

Rapporter Konstgräs & Miljö

Under Rapporter Konstgräs & Miljö hittar du rapporter på/länkar till genomförda studier och analyser gällande konstgräs ur ett miljöperspektiv. Naturvårdsverkets vägledning om verksamhetsutö...

Hur vi alla kan bidra till att behålla granulatet kvar på planerna.

Stockholms Fotbollförbund har tagit fram en broschyr som visar på hur vi alla kan bidra till att behålla granulatet kvar på planerna. Broschyren kommer i slutet av mars att skickas ut till 4500 fot...

Stockholms Fotbollförbunds distrikt är uppdelad i 17 zoner

För att ta på bästa sätt kunna informera om den anläggningsbrist som råder i varje område av vårt 22 kommuners stora distrikt kommer Stockholms Fotbollförbund under våren 2018 att påbörja ett arbet...

Stockholms Fotbollförbund är medlem i Naturvårdsverkets nystartade beställargrupp

Stockholms Fotbollförbund är medlem i Naturvårdsverkets nystartade beställargrupp för att minska miljö- och hälsopåverkan från konstgräsplaner. Fokus ligger på problematiken med utsläpp och spridni...

Hur ser politiker på ungdomsfotbollen och den planbrist som råder?

Stockholms Fotbollförbund kommer under våren att skicka ut en frågeenkät till samtliga politikiska partier i de 22 kommuner som ingår i vårt distrikt. Vi vill fråga våra politiker hur de ser på ung...

Stockholms stad står inför en utmanande framtid med kraftig tillväxt

Stockholms stad står inför en utmanande framtid med kraftig tillväxt som kräver ett hållbart ledarskap och fruktbart samarbete mellan alla aktörer ansvariga för stadens utveckling. Stockholms Fotbo...

Stockholms Fotbollförbund – Sveriges största specialdistriktsförbund