Kontakt

Uppgifter

Anläggningar

Stockholms Fotbollförbund

Besöksadress: Västra vägen 5A

Postadress: Box 1349

171 26 Solna

Projektledare: Robin Johansson

Telefon vxl: +46 8 44 47 500

Mobil: +46 70 32 28 508

E-post: robin.johansson@stff.se

Stockholms Fotbollförbunds webbplats

www.stff.se