VIS2030

Stockholms fotbollförbund formulerade 2016 en vision om tre större fotbollsanläggningar för att klara framtida behov av fotbollsyta i Stockholms stad. Visionen döpte vi till VIS2030. Visionen är att det i vart och ett av de tre stadsområden staden är indelad i ska erbjudas en större fotbollsanläggning med en yta motsvarande fem fullstora 11 mot 11 planer. Dessa större anläggningar ska erbjuda alla nationella spelformer för fotboll.

Visionen att erbjuda tre större anläggningarna grundar sig i det faktum att tillgången på föreningsnära innerstadsytor håller på att ta slut i Stockholms stad. Detta i kombination med att Stockholm växer kraftigt medför att vi måste tänka nytt om hur och vart vi ska bedriva fotbollsverksamhet framöver. För att inte hamna i samma svåra situation som vi idag befinner oss i måste det genast börja planeras för framtiden.

De i visionen beskrivna större anläggningarna ska främst nyttjas av äldre ungdomar. De yngre fotbollsspelarna ska precis som idag erbjudas träning och spel enligt närhetsprincipen.

Stockholms fotbollsförbund ser stora praktiska och ekonomiska fördelar med att bygga större anläggningar. Genom att samordna projektering, byggande och framtida underhåll till ett sammanhängande område kan kostnaderna per fotbollsyta väsentligt sänkas. En annan fördel är möjligheten att i Stockholm kunna arrangera större ungdomscuper.

Inför valet 2022 lade centern fram ett förslag om att anlägga 5 fullstora 11 mot 11 planer på Sjöängen. Vi arbetar nu för att få till en utredning kring detta förslag när Älvsjöområdets ska utvecklas.