Om

Stockholms Fotbollförbund

Stockholms fotbollförbund är Sveriges största specialdistriktsidrottsförbund. Det geogra­fiska verksamhetsområdet omfattar 22 av Stock­holms läns 26 kommuner. De kommuner som inte ingår är Norrtälje, Nykvarn, Sigtuna och Södertälje. Inom Upplands-Bro kommun ingår tätorterna Kungsängen och Bro, i Vallentuna kommun ingår inte föreningarna Frösunda SK, GoIF Kåre och Markim Orkesta IS.

Av antalet idrottsaktiviteter som dagligen pågår hos de sex största sporterna i Stockholm står fotbollen för över 50 procent. I Stockholms fotbollförbunds barn- & ungdomsturnering S:t Eriks-Cupen deltar 5250 lag som spelar över 40 000 matcher per säsong. Nästan 30 procent är tjejlag vilket gör fotbollen till den överlägset största tjejsporten i Stockholm. Med över 100 000 fotbollsutövare varje vecka känner vi ett stort ansvar att bidra med kunskap och kompetens så att Stockholm kan utvecklas till en attraktiv och hållbar stad för alla att bo och leva i.

Behov av mer fotbollsyta

I Stockholms stad saknas det 2022 fotbollsyta motsvarande ca 15 fullstora 11 mot 11 planer. Med nuvarande befolkningstillväxt behövs det fram till 2040 ytterligare 15 fullstora planer.

Nacka, Huddinge och Solna är kommuner som också visar upp betydande brist på fotbollsanläggningar. I övriga delar av Stockholms fotbollsdistrikt ser situationen bättre ut men även här är det kommuner som saknar fotbollsyta i förhållande till den efterfråga som finns.

För att komma till rätta med underskottet av fotbollsyta tar Stockholms fotbollförbund fram statistik och underlag som ska hjälpa kommunerna i sin planering av nya fotbollsplaner. På fotbollsyta.nu har vi samlat den informationen och gjort den tillgänglig för alla som vill veta hur anläggningssituationen ser ut i respektive kommun.

För Stockholms stad publicerar vi med start hösten 2023 – Plankollen, en informationssida där vi kan följa varje planärende från start till färdig anläggning. Plankollen har sin grund i Stockholm stads anläggningsstrategi som antogs 2022 och visar behovet av ny fotbollsyta fram till 2040.