Plankollen

En plan för varje plan

Stockholms stad har i sin Strategi för idrottsanläggningar definierat behovet av fotbollsytor fram till 2040. I dokumentet Behov av och planerade idrottsanläggningar 2023 – 2040 framtaget av Idrottsförvaltningen i Stockholms stad har tillkomsten av planerna beskrivits i tid och rum. På plankollen.nu kan vi för varje ny plan som ska byggas följa den politiska processen från start till färdig anläggning.

Informationen om kommande planer är sorterade utifrån stadens tre planeringsperioder, stadsområden (Västerort, Söderort, Innerstaden) och de 11 stadsdelsområdena.

Under kolumnen ”Aktuell status” hittar ni en detaljertad plan över var de individuella ytorna befinner sig i sin planeringsfas.

Informationen som visas på Plankollen uppdaterades 2023-09-01.

2023 - 2026

2027 - 2031

2032 - 2040