Sjöängens BP

Information on nämnderna

Idrottsnämnden

Idrottsnämnden ansvarar i huvudsak för stadens arbete inom folkhälsa, idrott och friluftsliv. Idrottsnämnden ansvarar för idrottsförvaltningen.

Nämnden sammanträder tio gånger per år. Nämnden består av elva ledamöter och lika många ersättare. Ledamöterna är fritidspolitiker, vilket innebär att de sköter de politiska uppdragen vid sidan av till exempel arbete eller studier. Idrottsnämnden är utsedd av kommunfullmäktige.

Fastighetsnämnden

Fastighetsnämnden ansvarar för förvaltningen av stadens förvaltningsbyggnader, kommersiella byggnader och kulturbyggnader samt stadens anläggningar och markområden för idrott, bad och motion.

Fastighetsnämnden ansvarar även för

 • förvaltningen av fastigheter utanför kommungränsen (även upplåtelser med hyresrätt och arrenden samt köp och försäljning av bostadsrätt)

 • frågor om förvärv och överlåtelse av fastigheter

 • lokalförsörjningen till övriga nämnder i Stockholms stad.

Sjöängens BP

Information

Idrottsnämnden

Idrottsnämnden ansvarar i huvudsak för stadens arbete inom folkhälsa, idrott och friluftsliv. Idrottsnämnden ansvarar för idrottsförvaltningen.

Nämnden sammanträder tio gånger per år. Nämnden består av elva ledamöter och lika många ersättare. Ledamöterna är fritidspolitiker, vilket innebär att de sköter de politiska uppdragen vid sidan av till exempel arbete eller studier. Idrottsnämnden är utsedd av kommunfullmäktige.

Fastighetsnämnden

Fastighetsnämnden ansvarar för förvaltningen av stadens förvaltningsbyggnader, kommersiella byggnader och kulturbyggnader samt stadens anläggningar och markområden för idrott, bad och motion.

Fastighetsnämnden ansvarar även för

 • förvaltningen av fastigheter utanför kommungränsen (även upplåtelser med hyresrätt och arrenden samt köp och försäljning av bostadsrätt)

 • frågor om förvärv och överlåtelse av fastigheter

 • lokalförsörjningen till övriga nämnder i Stockholms stad.

Idrottsnämnden

Idrottsnämnden ansvarar i huvudsak för stadens arbete inom folkhälsa, idrott och friluftsliv. Idrottsnämnden ansvarar för idrottsförvaltningen.

Nämnden sammanträder tio gånger per år. Nämnden består av elva ledamöter och lika många ersättare. Ledamöterna är fritidspolitiker, vilket innebär att de sköter de politiska uppdragen vid sidan av till exempel arbete eller studier. Idrottsnämnden är utsedd av kommunfullmäktige.

Fastighetsnämnden

Fastighetsnämnden ansvarar för förvaltningen av stadens förvaltningsbyggnader, kommersiella byggnader och kulturbyggnader samt stadens anläggningar och markområden för idrott, bad och motion.

Fastighetsnämnden ansvarar även för

 • förvaltningen av fastigheter utanför kommungränsen (även upplåtelser med hyresrätt och arrenden samt köp och försäljning av bostadsrätt)

 • frågor om förvärv och överlåtelse av fastigheter

 • lokalförsörjningen till övriga nämnder i Stockholms stad.

Sjöängens BP

Information

Idrottsnämnden

Idrottsnämnden ansvarar i huvudsak för stadens arbete inom folkhälsa, idrott och friluftsliv. Idrottsnämnden ansvarar för idrottsförvaltningen.

Nämnden sammanträder tio gånger per år. Nämnden består av elva ledamöter och lika många ersättare. Ledamöterna är fritidspolitiker, vilket innebär att de sköter de politiska uppdragen vid sidan av till exempel arbete eller studier. Idrottsnämnden är utsedd av kommunfullmäktige.

Fastighetsnämnden

Fastighetsnämnden ansvarar för förvaltningen av stadens förvaltningsbyggnader, kommersiella byggnader och kulturbyggnader samt stadens anläggningar och markområden för idrott, bad och motion.

Fastighetsnämnden ansvarar även för

 • förvaltningen av fastigheter utanför kommungränsen (även upplåtelser med hyresrätt och arrenden samt köp och försäljning av bostadsrätt)

 • frågor om förvärv och överlåtelse av fastigheter

 • lokalförsörjningen till övriga nämnder i Stockholms stad.