VIS2020

Stockholms Fotbollförbund formulerade under 2016 en vision för hur anläggningssituationen för Stockholms stad bör se ut efter 2020 och framåt. Visionen är att det i varje stadsområde, Västerort, Innerstaden och Söderort, utöver befintliga fotbollsplaner, ska finnas en större fotbollsanläggning med ytpotential om 10 fullstora 11-spelsytor. Dessa större anläggningar ska erbjuda alla typer av planstorlekar för 5-, 7-, 9-, och 11-spelsfotboll.

Visionen att erbjuda tre större anläggningarna grundar sig i det faktum att tillgången på föreningsnära innerstadsytor håller på att ta slut i Stockholms stad. Detta i kombination med att Stockholm växer kraftigt medför att vi måste tänka nytt om hur och vart vi ska bedriva fotbollsverksamhet framöver. För att inte hamna i samma svåra situation som vi idag befinner oss i måste det redan nu börja planeras för framtiden.

De i visionen beskrivna större anläggningarna ska främst nyttjas av äldre ungdomar. De yngre fotbollsspelarna ska precis som idag erbjudas träning och spel enligt närhetsprincipen.

Stockholms Fotbollsförbund ser stora praktiska och ekonomiska fördelar med att bygga större anläggningar. Genom att samordna projektering, byggande och framtida underhåll till ett sammanhängande område kan kostnaderna per fotbollsyta väsentligt sänkas. En annan fördel är möjligheten att i Stockholm kunna arrangera större ungdomscuper.

Vår ambition var att under 2017 påbörja arbetet med att identifiera lämpliga platser för större fotbollsanläggningar, ta fram skisser på tänkbara utformningar under 2018 och börja projektplanera för genomförande 2019. Tyvärr har vi ännu i början av 2019 inte lyckats övertyga staden om detta angreppssätt. Vi hoppas att vi snart får med oss våra politiker i dessa tankegångar och kan jobba vidare med visionen. På fotbollsyta.nu kommer du att kunna följa detta arbete.