Aktuellt

TestbedNordic – ett nytt projekt för hållbar fotboll

Stockholms FF har tillsammans med Solna stad startat ett nytt projekt för hållbar fotboll, TestbedNordic. Det nya projektet finansieras delvis av Vinnova som är Sveriges innovationsmyndighet. TestbedNordic ska anlägga små planer där nya miljövänliga ifyllnadsmaterials underhålls- och fotbollsegenskaper kan testas. läs hela artikeln på StFF.se

Smartast på planen

De borstar, harvar och fångar upp farliga metallbitar. I framtiden kan robotar få ansvar för att våra fotbollsplaner sköts på rätt sätt.– Satsningen är i sin linda, men det finns en enorm potential i att låta robotar ta hand om skötseln – inte minst ur miljösynpunkt, säger Robin Johansson på Stockholms Fotbollsförbund. Läs hela artikeln… View Article

Thomas Bodströms uppmaning: Vakna upp, alla politiker!

Vi talar så ofta om att ungdomar borde röra på sig mer och inte bara sitta hemma och spela dataspel. Men om vi vuxna menar allvar med det så måste vi också skapa förutsättningar för det. Läs Thomas Bodströms uppmaning till Politikerna här

Gärdet Games växlar upp!

Fotboll Freestyle och lacrosse. Idrottsfestivalen Gärdet Games får nya deltagare i år. – Idrotten måste kunna ta emot fler ungdomar när staden växer. Vi vill visa vilken enorm utvecklingspotential Gärdets sportfält har som idrottsyta för barn och ungdomar, säger projektledare Robin Johansson, Stockholms Fotbollförbund. Förra året visade ett 15-tal idrotter upp sig på Gärdets sportfält…. View Article

Botkyrka Kommun får Sveriges första konstgräsplan med växtbaserat och miljövänligt granulat

Botkyrka Kommun är först ut i Sverige med att anlägga en konstgräsplan med Saltex BioFill™ , ett växtbaserat och fossilfritt ifyllnadsgranulat. Saltex BioFill ™ är certifierat som 100% nedbrytbart, 100% komposterbart, 100% organiskt och kan återvinnas till bland annat nytt ifyllnadsgranulat. Hela systemet, Saltex Legacy ™ , med konstgräs, granulat, backing och sviktpad är återvinningsbart… View Article

Larmen om konstgräsplaner starkt överdrivna

Efter larmen om befarad spridning av mikroplaster från konstgräsplaner kommer en ny studie från Danmark med helt andra siffror. Studien, som bygger på en genomgång av tillgängliga studier gjorda i Sverige, Norge, Holland och Danmark, visar på en möjlig spridning av gummigranulat till vattendrag på mellan 2,5-36 kg per år. Detta är en stor kontrast… View Article