Miljö

ECHA publicerar ett förslag på förbud mot mikroplaster; inklusive förbud mot allt gummi-infill till konstgräsplaner.

Microplastics are very small particles of plastic material – or rubber – (between 1 nm and 5mm), whose presence in the environment is harmful. Microplastics releases form products can be unintentionally formed through the wear or intentionally added for a specific purpose. The Plastic Strategy published by the European Commission called a reduction on microplastics´ pollution to protect the oceans, for intentionally added microplastics, Commission called for an entry on Annex XVII Restriction to reduce the risk and also send a on the strong commission intentions towards microplastics´ pollution reduction

Förslaget innebär ett totalförbud mot allt vulkaniserat gummi (tex SBR, TPE, EPDM) som infill till konstgräsplaner (eftersom alla dessa mappar mot ECHA def av mikroplaster). Endast nedbrytningsbart organiskt tillåts i förslaget.

Förslaget ska valideras av ECHAS riskbedömning och socioekonomiska kommittéer och EU kommissionen.

En publik konsultation öppnar 20 mars och är öppen i 6 månader. Konsultationer kommer innehålla specifika frågor om ELT.

Det är oklart hur förbudet ska utformas mot s.k ”moulded products” mattor, mjuka underlag etc? ETRMA indikerade efter samtal med ECHA att dessa kan tillåtas om de är bundna men det är inte säkert.

Förslaget innehåller även en rapporteringsdel vilket i korthet innebär att slutanvändaren ska rapportera varje år:

  • Identiteten på vilken polymerer de använder
  • Om de använt mikroplaster
  • Mängden mikroplaster de använt
  • Hur mycket mikroplaster som avgått till miljön från varje år (uppmätt eller kalkylerat).

Läs hela förslaget här.

Dela
5 mars, 2019 / by / in , ,
Stockholms stads Handlingsplan för minskad spridning av mikroplast

Miljö och hälsoskyddsnämnden har remitterat förslag på Stockholms stads handlingsplan för minskad spridning av mikroplast till stadens berörda nämnder och bolag. Handlingsplanen lyfter upp spridningen av mikroplaster som ett växande problem och ger en bred kartläggning om spridningskällor och spridningsvägar i Stockholm. Läs Idrottsförvaltningens svar på kontorsremiss från Miljöförvaltningen här.

Dela
21 december, 2018 / by / in ,
EU:s nya gränsvärden för SBR granulat har publicerats

Den europeiska kemikalieinspektionen ECHA publicerade igår ett förslag angående nya gränsvärden för ämnet PAH 8 i granulat från återvunna däck som används i konstgräsplaner. Innehållet i granulat från däck insamlade i Sverige klarar de nya gränsvärdena med mycket god marginal.

Efter en omfattande studie gav den europeiska kemikalieinspektionen, ECHA, förra året grönt ljus till att spela på konstgräsplaner med infyllnad av däckgranulat.
Samtidigt beslöts att ett lägre gränsvärde för PAH (polycykliska aromatiskakolväten) behövs för att säkerställa att de granulat som används till konstgräsplaner inom EU verkligen håller tillräckligt låga nivåer. I dagsläget ligger gränsvärdet, som inte är specifikt kopplat till konstgräs, på 100 mg/kg.

Förslaget som presenterades igår innebär en gräns för PAH 8 på 17 mg/kg för däckgranulat som ska användas som infyllnad till konstgräsplaner eller andra sportarenor och lekplatser. Detta klarar granulatet från däck insamlade i Sverige med god marginal. Innehållet av PAH 8 i granulatet ligger under 10 mg/kg och därmed långt under det föreslagna gränsvärdet.

Dela
17 augusti, 2018 / by / in ,
Norsk studie visar att endast små mängder granulat följer med spelarna hem

I Norge har man gjort en studie med över 12.000 spelare där man mätte hur mycket gummigranulat som följde med varje spelare i samband med ett speltillfälle. Man samlade ihop i snitt 2 ml, motsvarande 0,88 gram, från varje spelare och tillfälle. I studien räknades ut att om alla matcher i Norge sker på konstgräs så skulle det innebära att 6,5 ton granulat per år lämnar planerna på detta sätt, och om antalet speltillfällen inklusive träningar är totalt 10 gånger så många så stiger siffran till 65 ton per år. Detta motsvarar ca 40 kg per plan och år (med 1600 konstgräsplaner i Norge).

Om man utgår från svenska förhållanden med 21 miljoner aktivitetstillfällen inom fotbollen, skulle 0,88 gram per spelare och tillfälle betyda att totalt 18,5 ton granulat lämnar planerna med spelarna. Detta motsvarar ca 14 kg per plan och år (beräknat på 1.300 konstgräsplaner i Sverige).

Läs den norska rapporten här.

Dela
12 juni, 2018 / by / in
God skötsel av konstgräsplanen reducerar svinnet av granulat

Granulatet på en konstgräsplan sjunker ihop vid användning av planen och en studie publicerad i Journal of Sports Engineering and Technology visar att kompakteringseffekten kan motsvara ca 10 % av granulatvolymen. Studien visar att harvning helt eller till stor del kan återställa porositet och djup på granulatfyllnaden och därmed spelegenskaper. Studien visar vikten av rätt underhåll men har också betydelse för debatten kring eventuell förlust av granulat från konstgräsplaner, som ibland antagits motsvara behovet av återfyllnad – eftersom kompaktering istället kan förklara behovet av återfyllnad.

Ladda ner rapporten här. Fleming, Forrester, McLaren. Understanding the effects of decompaction maintenance on the infill state and play performance of third-generation artificial grass pitches. Journal of Sports Engineering and Technology 2015.

 

Dela
29 maj, 2018 / by / in ,
Granulatfritt konstgräs

Det börjar dyka upp allt fler granulatfria konstgräsalternativ. Erfarenhetsmässigt har dessa genom åren inte fungerat så bra. De rekommendationer Sveriges Fotbollförbund ger är att ni vid upphandling ska kräva minst fem års garantier på spelegenskaperna och även lägga in en test innan garantin löper ut. Ni bör även ta in drift och skötselinstruktioner vid upphandlingen och se hur planen ska skötas innan ni bestämmer er för vilken konstgrässystem som ska upphandlas.

Dela
18 maj, 2018 / by / in ,