God skötsel av konstgräsplanen reducerar svinnet av granulat

God skötsel av konstgräsplanen reducerar svinnet av granulat

Granulatet på en konstgräsplan sjunker ihop vid användning av planen och en studie publicerad i Journal of Sports Engineering and Technology visar att kompakteringseffekten kan motsvara ca 10 % av granulatvolymen. Studien visar att harvning helt eller till stor del kan återställa porositet och djup på granulatfyllnaden och därmed spelegenskaper. Studien visar vikten av rätt underhåll men har också betydelse för debatten kring eventuell förlust av granulat från konstgräsplaner, som ibland antagits motsvara behovet av återfyllnad – eftersom kompaktering istället kan förklara behovet av återfyllnad.

Ladda ner rapporten här. Fleming, Forrester, McLaren. Understanding the effects of decompaction maintenance on the infill state and play performance of third-generation artificial grass pitches. Journal of Sports Engineering and Technology 2015.

 

29 maj, 2018Comments Off,
Comments

Comments are closed here.