Zoner

Stockholms Fotbollförbunds distrikt är uppdelad i 16 zoner

För att ta på bästa sätt kunna informera om den anläggningsbrist som råder i varje område av vårt 22 kommuners stora distrikt kommer Stockholms Fotbollförbund under våren 2018 att påbörja ett arbete med att, per Fotbollszon, samla in och strukturera fakta om zonens befolkningsmängd, demografi, tillväxt, föreningars storlek och tillväxt, befintliga anläggningar, behovet av nya etc. I dialog med föreningarna i varje zon kommer en plan att tas fram för hur områdets anläggningssituation kan förbättras. Stockholms Fotbollförbunds distrikt är uppdelad i 16 zoner. Ni kommer under Fotbollszoner att kunna söka information om respektive zon.

20 februari, 2018Comments Off