Stockholms stads Handlingsplan för minskad spridning av mikroplast

Stockholms stads Handlingsplan för minskad spridning av mikroplast

Miljö och hälsoskyddsnämnden har remitterat förslag på Stockholms stads handlingsplan för minskad spridning av mikroplast till stadens berörda nämnder och bolag. Handlingsplanen lyfter upp spridningen av mikroplaster som ett växande problem och ger en bred kartläggning om spridningskällor och spridningsvägar i Stockholm. Läs Idrottsförvaltningens svar på kontorsremiss från Miljöförvaltningen här.

Dela
21 december, 2018 / by / in ,
Comments

Comments are closed here.