Norsk studie visar att endast små mängder granulat följer med spelarna hem

Norsk studie visar att endast små mängder granulat följer med spelarna hem

I Norge har man gjort en studie med över 12.000 spelare där man mätte hur mycket gummigranulat som följde med varje spelare i samband med ett speltillfälle. Man samlade ihop i snitt 2 ml, motsvarande 0,88 gram, från varje spelare och tillfälle. I studien räknades ut att om alla matcher i Norge sker på konstgräs så skulle det innebära att 6,5 ton granulat per år lämnar planerna på detta sätt, och om antalet speltillfällen inklusive träningar är totalt 10 gånger så många så stiger siffran till 65 ton per år. Detta motsvarar ca 40 kg per plan och år (med 1600 konstgräsplaner i Norge).

Om man utgår från svenska förhållanden med 21 miljoner aktivitetstillfällen inom fotbollen, skulle 0,88 gram per spelare och tillfälle betyda att totalt 18,5 ton granulat lämnar planerna med spelarna. Detta motsvarar ca 14 kg per plan och år (beräknat på 1.300 konstgräsplaner i Sverige).

Läs den norska rapporten här.

12 juni, 2018Comments Off
Comments

Comments are closed here.