Miljö

Svensk fotboll tar miljöansvar

Svenska Fotbollförbunds anläggningskommitté beslöt vid sitt sammanträde i april att förändra regelverket och ansökningsförfarandet för Anläggningsfonden.

Anläggningsfonden 2019 kommer enbart att stödja föreningsägda/drivna konstgräsanläggningar i investeringar för att säkerställa anläggningen miljömässigt.

Det kan ske genom att planen

  • Förses med slutna dräneringar
  • Investeras i asfaltsyta som upplägg vid snöskottning
  • Granulatfällor och filter för rening
  • Miljöstationer för att borsta av gummi från kläder och skor
  • Eller andra miljöåtgärder på eller runt en konstgräsplan enligt Naturvårdsverkets vägledning av konstgräsplaner

Med ansökan ska biläggas presentation av projektet, ritningar, eventuellt förfrågningsunderlag, kostnadsberäkning, finansieringsplan, driftkalkyl samt om planen kommer att nyttjas för både dam/flick samt herr/pojklag.

SvFF:s anläggningskommitté kommer att vara beredningsorgan för ansökningar om bidrag.

Sista ansökningsdagar kommer att vara är den 1 februari 2019 samt 31 augusti 2019.

Dela
19 april, 2018 / by / in
Hälsoeffekter av konstgräs och fallskyddsgummi – Aktuell kunskapssammanställning

Arbets- och miljömedicin Syd har publicerat en aktuell kunskapssammanställning över hälsoeffekter av konstgräs och fallskyddsgummi. Sammanställningen visar att exponeringen från konstgräs inte ger något signifikant bidrag utöver bakgrundsexponeringen och att det inte finns några påvisade negativa hälsoeffekter av att spela på eller vistas kring konstgräsplaner. Hela sammanställningen hittar du under rapporter.

 

 

Dela
6 mars, 2018 / by / in
Rapporter Konstgräs & Miljö

Under Rapporter Konstgräs & Miljö hittar du rapporter på/länkar till genomförda studier och analyser gällande konstgräs ur ett miljöperspektiv.

Naturvårdsverkets vägledning om verksamhetsutövarens ansvar och skyldigheter med fokus på minskad spridning av mikroplaster. Vägledning om konstgräsplaner

Information från Naturvårdsverket om granulat och dess klassning som avfall eller produkt. Klassning av granulat

Aktuell kunskapssammanställning – Hälsoeffekter av konstgräs och fallskyddsgummi, utförd av Arbets-och miljömedicin Syd, visar att exponeringen från konstgräs inte ger något signefikant bidrag utöver bakgrundsexponeringen och att det inte finns några negativa hälsoeffekter av att spela på eller vistas kring konstgräsplaner. Hälsoeffekter av konstgräs och fallskyddsgummi – Aktuell kunskapsinsammling

Kemikalieinspektionens rapport om SBR granulat kom 2006 och har givit många frågor kring dess innhåll av farliga substanser. Den 28 februari 2017 kom en rapport från European Chemicals Agency – ECHA – som säger att riskerna är väldigt låga.
Evaluated risk of substances in recycled rubber (SBR) that is used on artificial sports pitches

Efter ECHA:s rapport, har följande uttalande från FIFA kommit:
FIFA Statement on SBR infill 2017

Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om källor till mikroplaster och förslag på åtgärder för minskade utsläpp i Sverige:
Naturvårdsverkets rapport om mikroplaster (juni 2017)

Remissyttrande från Svensk Däckåtervinning AB på Naturvårdsverkets rapport om mikroplaster:
Remissyttrande Svensk Däckåtervinning – Naturvårdsverkets rapport

Rapporter från Stenungsunds kommun gällande:
Dagvattenprovtagning Vallens konstgräsplaner 2014-2015 – slutrapport

Dagvattenprovtagning SIF-gårdens konstgräsplan 2015 – slutrapport

Vallens IF:s slutrapport om geoinfill

Examensarbete av Gustav Wredh, Stockholms Universitet:
”Miljö- och hälsorisker med konstgräsplaner”

Examensarbete av Karin Widström, Stockholms Universitet:
”Migration av gummigranulat från konstgräsplaner”

Länk till Naturvårdsverkets hemsida med Swecos rapport:
Swecos rapport om eventuella miljö- och hälsorisker vid användningen av återvunnet däckmaterial i konstgräsplaner

Nederländsk rapport om hälsorisker med gummigranulat på konstgräsplaner:
Rapport RIVM

Länkar till Luleå Tekniska Universitets (LTU) hemsida dels med en teknisk rapport avseende mätningar på dräneringsvatten av Simon Magnusson:
Bedömning av omgivningspåverkan från olika fyllmaterial i konstgräsplaner
och dels en licentiatavhandling (engelsk) av Simon Magnusson avseende miljöperspektiv på upplagrade material i tätorter och användning i anläggningsarbete – granulära material:
Environmental perspectives on urban material stocks used in construction – granular materials

Dela
27 februari, 2018 / by / in ,
Hur vi alla kan bidra till att behålla granulatet kvar på planerna.

Stockholms Fotbollförbund har tagit fram en broschyr som visar på hur vi alla kan bidra till att behålla granulatet kvar på planerna. Broschyren kommer i slutet av mars att skickas ut till 4500 fotbollsledare i vårt distrikt. Kontakta oss gärna om ni har frågor kring miljö och konstgräs.

Genom att klicka på följande länk Konstgräs, Granulat & Miljö kan en digital version av broschyren laddas ner.

Dela
21 februari, 2018 / by / in
Stockholms Fotbollförbund är medlem i Naturvårdsverkets nystartade beställargrupp

Stockholms Fotbollförbund är medlem i Naturvårdsverkets nystartade beställargrupp för att minska miljö- och hälsopåverkan från konstgräsplaner. Fokus ligger på problematiken med utsläpp och spridning av mikroplaster. Arbetet i beställargruppen kommer ni att kunna följa under Miljö & Konstgräs.

Vi kommer under Miljö & Konstgräs också att publicera vetenskapliga och andra rapporter inom området.

Dela
20 februari, 2018 / by / in