Hälsoeffekter av konstgräs och fallskyddsgummi – Aktuell kunskapssammanställning

Hälsoeffekter av konstgräs och fallskyddsgummi – Aktuell kunskapssammanställning

Arbets- och miljömedicin Syd har publicerat en aktuell kunskapssammanställning över hälsoeffekter av konstgräs och fallskyddsgummi. Sammanställningen visar att exponeringen från konstgräs inte ger något signifikant bidrag utöver bakgrundsexponeringen och att det inte finns några påvisade negativa hälsoeffekter av att spela på eller vistas kring konstgräsplaner. Hela sammanställningen hittar du under rapporter.

 

 

6 mars, 2018Comments Off
Comments

Comments are closed here.