Svensk fotboll tar miljöansvar

Svensk fotboll tar miljöansvar

Svenska Fotbollförbunds anläggningskommitté beslöt vid sitt sammanträde i april att förändra regelverket och ansökningsförfarandet för Anläggningsfonden.

Anläggningsfonden 2019 kommer enbart att stödja föreningsägda/drivna konstgräsanläggningar i investeringar för att säkerställa anläggningen miljömässigt.

Det kan ske genom att planen

  • Förses med slutna dräneringar
  • Investeras i asfaltsyta som upplägg vid snöskottning
  • Granulatfällor och filter för rening
  • Miljöstationer för att borsta av gummi från kläder och skor
  • Eller andra miljöåtgärder på eller runt en konstgräsplan enligt Naturvårdsverkets vägledning av konstgräsplaner

Med ansökan ska biläggas presentation av projektet, ritningar, eventuellt förfrågningsunderlag, kostnadsberäkning, finansieringsplan, driftkalkyl samt om planen kommer att nyttjas för både dam/flick samt herr/pojklag.

SvFF:s anläggningskommitté kommer att vara beredningsorgan för ansökningar om bidrag.

Sista ansökningsdagar kommer att vara är den 1 februari 2019 samt 31 augusti 2019.

19 april, 2018Comments Off
Comments

Comments are closed here.