ECHA publicerar ett förslag på förbud mot mikroplaster; inklusive förbud mot allt gummi-infill till konstgräsplaner.

ECHA publicerar ett förslag på förbud mot mikroplaster; inklusive förbud mot allt gummi-infill till konstgräsplaner.

Microplastics are very small particles of plastic material – or rubber – (between 1 nm and 5mm), whose presence in the environment is harmful. Microplastics releases form products can be unintentionally formed through the wear or intentionally added for a specific purpose. The Plastic Strategy published by the European Commission called a reduction on microplastics´ pollution to protect the oceans, for intentionally added microplastics, Commission called for an entry on Annex XVII Restriction to reduce the risk and also send a on the strong commission intentions towards microplastics´ pollution reduction

Förslaget innebär ett totalförbud mot allt vulkaniserat gummi (tex SBR, TPE, EPDM) som infill till konstgräsplaner (eftersom alla dessa mappar mot ECHA def av mikroplaster). Endast nedbrytningsbart organiskt tillåts i förslaget.

Förslaget ska valideras av ECHAS riskbedömning och socioekonomiska kommittéer och EU kommissionen.

En publik konsultation öppnar 20 mars och är öppen i 6 månader. Konsultationer kommer innehålla specifika frågor om ELT.

Det är oklart hur förbudet ska utformas mot s.k ”moulded products” mattor, mjuka underlag etc? ETRMA indikerade efter samtal med ECHA att dessa kan tillåtas om de är bundna men det är inte säkert.

Förslaget innehåller även en rapporteringsdel vilket i korthet innebär att slutanvändaren ska rapportera varje år:

  • Identiteten på vilken polymerer de använder
  • Om de använt mikroplaster
  • Mängden mikroplaster de använt
  • Hur mycket mikroplaster som avgått till miljön från varje år (uppmätt eller kalkylerat).

Läs hela förslaget här.

5 mars, 2019Comments Off, ,
Comments

Comments are closed here.