Allmänt

I Malmö finns idrotten med tidigt när man bygger nya stadsdelar

Malmö växer. Lösningen för att även i framtiden kunna ge medborgarna bra samhällsservice – vård, skola, omsorg, idrott, kultur etc – är samutnyttjande av tillgängliga ytor och förtätning. I Malmö finns idrotten med redan på planeringsstadiet av förtätningar av existerande stadsdelar och etablering av nya områden. Läs hela artikeln skriven av  Stockholms Idrottsförbund.

Dela
11 december, 2018 / by / in
Det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation har nyligen beslutat om medel för nya projekt som delar på 4,8 miljoner kronor.

– Det är spännande att vi nu startar 11 nya hypotesprövningsprojekt med en bred variation av inriktningar. Här finns exempelvis initiativ som arbetar för att utveckla ett nedbrytbart ifyllnadsmaterial som ska användas i konstgräsanläggningar för fotboll i projektet BioPitch, och projekt som vill skapa kolfiberkompositer från skogsråvaran lignin. Samtliga projekt har en stor potential att göra skillnad för en hållbar biobaserad samhällsutveckling, säger Anna Wiberg, programchef för BioInnovation. Läs hela artikeln här.

Dela
7 december, 2018 / by / in ,
Riktlinjer för Svenska Fotbollförbundets Anläggningsfond 2019

Till nästa år satsar fonden på att hjälpa föreningar som äger och driver sina konstgräsanläggningar. Det är viktigt att god drift och skötsel kan bedrivas samt att anläggningarna kan ställas om utifrån nya miljökrav. Läs mer här.
Redan nu i höst den 11 oktober går det att lära sig mer om skötsel och hur man miljömässigt tar hand en konstgräsplan. Gå en endagarskurs i StFF:s lokaler. Anmäl dig här.

Dela
4 september, 2018 / by / in
EU:s nya gränsvärden för SBR granulat har publicerats

Den europeiska kemikalieinspektionen ECHA publicerade igår ett förslag angående nya gränsvärden för ämnet PAH 8 i granulat från återvunna däck som används i konstgräsplaner. Innehållet i granulat från däck insamlade i Sverige klarar de nya gränsvärdena med mycket god marginal.

Efter en omfattande studie gav den europeiska kemikalieinspektionen, ECHA, förra året grönt ljus till att spela på konstgräsplaner med infyllnad av däckgranulat.
Samtidigt beslöts att ett lägre gränsvärde för PAH (polycykliska aromatiskakolväten) behövs för att säkerställa att de granulat som används till konstgräsplaner inom EU verkligen håller tillräckligt låga nivåer. I dagsläget ligger gränsvärdet, som inte är specifikt kopplat till konstgräs, på 100 mg/kg.

Förslaget som presenterades igår innebär en gräns för PAH 8 på 17 mg/kg för däckgranulat som ska användas som infyllnad till konstgräsplaner eller andra sportarenor och lekplatser. Detta klarar granulatet från däck insamlade i Sverige med god marginal. Innehållet av PAH 8 i granulatet ligger under 10 mg/kg och därmed långt under det föreslagna gränsvärdet.

Dela
17 augusti, 2018 / by / in ,