Allmänt

Stockholms stads Handlingsplan för minskad spridning av mikroplast

Miljö och hälsoskyddsnämnden har remitterat förslag på Stockholms stads handlingsplan för minskad spridning av mikroplast till stadens berörda nämnder och bolag. Handlingsplanen lyfter upp spridningen av mikroplaster som ett växande problem och ger en bred kartläggning om spridningskällor och spridningsvägar i Stockholm. Läs Idrottsförvaltningens svar på kontorsremiss från Miljöförvaltningen här.

Dela
21 december, 2018 / by / in ,
I Malmö finns idrotten med tidigt när man bygger nya stadsdelar

Malmö växer. Lösningen för att även i framtiden kunna ge medborgarna bra samhällsservice – vård, skola, omsorg, idrott, kultur etc – är samutnyttjande av tillgängliga ytor och förtätning. I Malmö finns idrotten med redan på planeringsstadiet av förtätningar av existerande stadsdelar och etablering av nya områden. Läs hela artikeln skriven av  Stockholms Idrottsförbund.

Dela
11 december, 2018 / by / in
Det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation har nyligen beslutat om medel för nya projekt som delar på 4,8 miljoner kronor.

– Det är spännande att vi nu startar 11 nya hypotesprövningsprojekt med en bred variation av inriktningar. Här finns exempelvis initiativ som arbetar för att utveckla ett nedbrytbart ifyllnadsmaterial som ska användas i konstgräsanläggningar för fotboll i projektet BioPitch, och projekt som vill skapa kolfiberkompositer från skogsråvaran lignin. Samtliga projekt har en stor potential att göra skillnad för en hållbar biobaserad samhällsutveckling, säger Anna Wiberg, programchef för BioInnovation. Läs hela artikeln här.

Dela
7 december, 2018 / by / in ,
Riktlinjer för Svenska Fotbollförbundets Anläggningsfond 2019

Till nästa år satsar fonden på att hjälpa föreningar som äger och driver sina konstgräsanläggningar. Det är viktigt att god drift och skötsel kan bedrivas samt att anläggningarna kan ställas om utifrån nya miljökrav. Läs mer här.
Redan nu i höst den 11 oktober går det att lära sig mer om skötsel och hur man miljömässigt tar hand en konstgräsplan. Gå en endagarskurs i StFF:s lokaler. Anmäl dig här.

Dela
4 september, 2018 / by / in