Bygg mer för idrotten – och gör det nu

Bygg mer för idrotten – och gör det nu

Budskapet från idrottsrörelsen i Stockholm till politikerna Emilia Bjuggren (S) och Bo Sundin (M) var tydligt: Bygg fler idrottsanläggningar, ge idrottsrörelsen i Stockholm bättre möjligheter och gör det nu.

När Stockholmsidrotten och ett antal specialdistriktsförbund anordnade ett seminarium med utgångpunkt i Volantes rapport ”Får vi ta plats?” kom cirka 70 personer. Rapporten som är beställd av Stockholmsidrotten jämför läget i Stockholm med hur det ser ut i Göteborg och Malmö. Det är ingen smickrande jämförelse för Stockholm. Oberoende av vilken typ av anläggning man talar om ligger Stockholm efter.
– Vi förstod vid valet 2014 att situationen är den som beskrivs här, det var därför vi beslutade om att skjuta till en idrottsmiljard. Vi behöver fortsätta skjuta till minst en miljard ”extra” under nästa mandatperiod, men det kommer ändå att ta väldigt lång tid innan vi är ikapp Göteborg, säger Emilia Bjuggren (S), idrottsborgarråd i Stockholm.
– I dag är jag mer intresserad av sett vad vi har gemensamt, snarare än var skiljelinjerna går mellan våra partier. Vi är eniga om att idrotten måste in tidigare i planeringen och det sker nu genom att det skrivits in i stadens översiktsplan. Sedan måste vi politiker vara handlingskraftiga nog att se till att det vi bestämt också genomförs, säger Bo Sundin (M), vice ordförande i idrottsnämnden.

Politikerna fick först lyssna på Volantes Joakim Sternö som föredrog rapporten. Därefter tog ett antal representanter för idrotterna vid och beskrev den situation man verkar i.
– Vi har redan klubbar som måste säga nej till barn, ingen klubb kan ta emot hur många som helst per plan. Idrotten är bäst i stan på integration, folkhälsa och trygghet. Det är ideella människor som kan tvingas sluta klockan tre för att hinna med att träna ett lag två gånger i veckan. Vi behöver hjälp med anläggningar, det är upp till politikerna att lösa de tekniska detaljerna, säger Björn Eriksson, förbundschef på Stockholms Fotbollförbund.
Samtliga idrotters företrädare beskriver en verklighet där barn och ungdomar trängs på en mindre idrottsyta än som är rimlig. Samtliga beskriver en verklighet där ledarna får svårt att räcka till och ge barn och ungdomar rätt möjlighet till utveckling. Samtliga beskriver en verklighet där man i praktiken tvingas välja vilka barn som ska ges möjlighet att ägna sig åt bra idrott.
– 2001 är året då man senast byggde en ny ishall i Stockholm, då var vi cirka 750 000 invånare, nu är vi en miljon Ishockeyn växer med 10 procent, issporterna med 20 procent, men i Stockholm står det still. Flickverksamheten exploderar, den har ökat med 283 procent på kort tid. Och det är för att vi satsar på flickorna, de får de bästa tiderna. Men det medför att vi ger sämre förutsättningar till killar i tonåren och det är sannolikt en bidragande orsak till att vi har svårt att behålla dem i verksamheten, säger Göran Tidström, ordförande i Stockholms Ishockeyförbund.
Seminariet hölls i Eriksdalsbadet, en av Sveriges mest besökta anläggningar. Badet byggdes för 500 000 besökare om året, men tar nu emot cirka 1,4 miljoner besökare. Som en jämförelse tar Gröna Lund och Wasamuséet emot 1,5 miljoner besökare och Skansen 1,3 miljoner besökare.
– Som det har blivit konkurrerar simföreningarna i Stockholm med allmänheten och det är väldigt olyckligt. Vi behöver träningsanläggningar för föreningsverksamhet där vi också kan ägna oss åt att lära ut simkunnighet. Simföreningarna har både expertisen och incitamentet eftersom den som går i simskola är någon man vill ska fortsätta i föreningen. Jag vill också slå ett slag för effektiva renoveringar. Lägg igen Vällingbybadet, utöka idrottshallsdelen där och bygg en ny simhall – det blir billigare och bättre, säger Reuterskiöld, ordförande i Stockholms simförbund.

Både Emilia Bjuggren och Bo Sundin har planer för kommande mandatperiod, 2018–2022.
– Jag kommer att ta upp att vi ska fördubbla idrottsmiljarden, men kan inte garantera att det blir så. Idrotten behöver fortsätta tala om vilken styrka idrotten bidrar med till samhället. Samtidigt måste vi politiker ta ansvar och sluta skylla på någon annan, det är samma pott vi tar pengarna. Det är dags att bestämma sig, Emilia Bjuggren.
– Vi har ett antal saker vi vill bygga, men ska det bli av måste vi hålla i pengarna, vi kan inte acceptera fördyringar av alla projekt. i på att föreningar och investerare ska få chansen att bygga. Då måste vi också öka driftsbudgeten, det måste vi klara av, säger Bo Sundin.

Skribent: Henrik Schöldström, Stockholms Idrottsförbund

11 juni, 2018Comments Off,
Comments

Comments are closed here.