Det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation har nyligen beslutat om medel för nya projekt som delar på 4,8 miljoner kronor.

Det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation har nyligen beslutat om medel för nya projekt som delar på 4,8 miljoner kronor.

– Det är spännande att vi nu startar 11 nya hypotesprövningsprojekt med en bred variation av inriktningar. Här finns exempelvis initiativ som arbetar för att utveckla ett nedbrytbart ifyllnadsmaterial som ska användas i konstgräsanläggningar för fotboll i projektet BioPitch, och projekt som vill skapa kolfiberkompositer från skogsråvaran lignin. Samtliga projekt har en stor potential att göra skillnad för en hållbar biobaserad samhällsutveckling, säger Anna Wiberg, programchef för BioInnovation. Läs hela artikeln här.

Dela
7 december, 2018 / by / in ,
Comments

Comments are closed here.