Fotbollen har exploderat i Danderyd

Fotbollen har exploderat i Danderyd

Publicerad 8 juni 2018 i Mitti.se

Den fördomsfulle tror kanske golf, tennis och segling. Men sporten som regerar i Danderyd är en annan.
På fem år har fotbollen vuxit med 56 procent och står nu för hälften av all bidragsberättigad fritidsverksamhet i kommunen.
Medaljens baksida är att planbristen börjar bli akut.

– Fantastiskt vilken fotbollsboom vi har! Det är ett positivt budskap att fokusera på och en motvikt till de social problem med alkohol och droger som finns bland unga i Danderyd. Idrotten skapar sysselsättning åt ungdomar och gör stor samhällsnytta, säger Anders Rylander, ordförande i IFK Stocksund, den klubb som har vuxit allra mest de senaste åren.
Fotbollens snabba och markanta tillväxt i Danderyd syns svart på vitt i färska data både från fritidskontoret i Danderyd och från Stockholms Fotbollförbund.

Total tillväxt på 56 procent

Fritidskontoret har tittat på deltagartillfällen och siffrorna visar att fotbollen i Danderyd har vuxit med 56 procent sedan 2013.
Dessutom står det klart att tillväxten är stor i åldrarna 13–20 år, en ålder då idrotten ofta har problem med att man tappar många aktiva. Bland 13–20-åringar har flickfotbollen vuxit med 43 procent och pojkfotbollen med 127 procent på fem år.

Mest markant i IFK Stocksund

Alla fem fotbollsklubbarna i kommunen har vuxit sedan 2013, men allra tydligast är utvecklingen i IFK Stocksund.

I 13–20-årsåldern har klubben gått från noll till 1 500 deltagartillfällen på flicksidan på bara två år, medan man har vuxit med 248 procent på pojksidan i samma åldrar.

”Fotbollen ska fostra också”

– Vi har vuxit organiskt sedan klubben grundades för elva år sedan. Första laget var ett gäng 00:or som var 7 år då, i dag är de 18. Idén redan då, och det som nog är vår främsta framgångsfaktor, är att vi tidigt satsar på välutbildade tränare med rätt värderingar. Det räcker inte att utbilda i fotboll utan fotbollen ska fostra också. Det är det vi menar med devisen ”Seriös och generös”, säger Anders Rylander.

Men utbildade och kanske helt eller delvis avlönade tränare i stället för enbart föräldratränare i unga år måste ju göra verksamheten dyrare?

– Ja, så är det. Och även plankostnaden är hög här i Danderyd. Kommunen har byggt några mindre planer, 5- och 7-manna, i anslutning till skolor. Men de större planerna bygger klubbarna själva, med upplåtelseavtal och borgen från kommunen. Fördelen med Danderydsmodellen, som den kallas, är att alla klubbar kan ta banklån och bygga sin egen plan. Nackdelen är att det inte finns någon övergripande optimering, någon klubb kan ha överkapacitet medan en annan har underkapacitet, säger Anders Rylander.

Ni i IFK Stocksund har vuxit mest, men även fotbollen i Danderyd i stort har vuxit rejält sedan 2013. Vad beror det på tror du?

– De andra klubbarna har säkert samma drivkrafter som vi – att ha en bra verksamhet. Då ger det ringar på vattnet, folk pratar gott om klubben. Alla klubbarna växer ju, det finns nog ett allmänt större fotbollsintresse. Tittar man längre bakåt, 10–15 år, så är nog konstgräset en förklaring också. Det går att träna med bättre kvalitet och det är roligare att spela på än grus.

Johan Israelsson, sportchef för U15–U19 i IFK Stocksund, är med när P18 och P19 har en gemensam träning på Danderyds Arena vid gymnasiet. Att fotbollen har vuxit så mycket i Danderyd tror han beror på att många klubbar satsar på välutbildade ledare. ”Det finns ökade krav från föräldrar, men vill ha en väldigt seriös verksamhet. Det kan vara lättare att uppnå med avlönade tränare i stället för föräldratränare”, säger han. Foto: Tomas Stark

Konstgräset räcker inte till

Problemet är att konstgräsytorna som finns inte längre räcker till, framför allt när det gäller större planer.

Stockholms Fotbollförbund har kartlagt behovet av ytterligare konstgräsytor i distriktet genom att titta på antalet lag i seriespel och antal planer. Kartläggningen visar att fotbollen i Danderyd skulle behöva ytterligare 2,1 stycken 11-mannaplaner.

Större kullar och nya bostäder

Allra störst behov har IFK Stocksund och Enebybergs IF som i förhållande till sin nuvarande storlek skulle behöva en dryg 11-mannaplan vardera.
Inget talar för att behovet kommer att minska eftersom de kommande barnkullarna är större och kommunen bygger nya bostäder.

11-mannalag tränar på halv- eller kvartsplan

– Jämfört med många andra kommuner har Danderyd fortfarande bra yta per fotbollsspelare, men tillväxten har gjort att det ändå är planbrist. Alla våra 11-mannalag tränar på kvarts- eller halvplan och då det är svårt att upprätthålla kvaliteten. Vill man verkligen behålla de som spelar fotboll i tonåren så gäller det att se till att de får träna, inte bara spela matcher, på 11-mannaplan, säger Anders Rylander.

IFK Stocksund har byggt Danderyd Arena, intill Danderyds Gymnasium. Den här kvällen tränar lagste P18- och P19-lag tillsammans. Foto: Tomas Stark

”På längre sikt måste det byggas nya planer”

Danderyds fotbollsklubbar för nu samtal med kommunen om vad som kan göras. Ett första steg skulle kunna vara att förbättra optimeringen av den yta som trots allt finns, som Anders Rylander var inne på tidigare.
– Det kan hjälpa på kort sikt. Men på längre sikt måste det byggas nya planer, säger han.

Fakta

Danderyds fotbollsboom i siffror

Totalt har fotbollen i Danderyd, sett till deltagartillfällen, vuxit med 56 procent mellan 2013 och 2017.
Alla fem klubbar har vuxit: IFK Stocksund med 185 procent, Danderyds SK med 59 procent, Enebybergs IF med 43 procent, FC Djursholm med 22 procent, och Stocksunds IF med 15 procent.
Flickfotbollen i åldern 13–20 år har vuxit med 43 procent. Pojkfotbollen i samma ålder har vuxit med 127 procent.
I år har Danderyd, med cirka 32 000 invånare, totalt 205 fotbollslag i seriespel. Det kan jämföras med Täby som har cirka 60 000 invånare och 235 lag i seriespel, och Lidingö som med 50 procent fler invånare än Danderyd har 190 lag i seriespel.
Flest lag i Danderyd har Enebybergs IF med 57 (35 pojk/herr respektive 22 flick/dam), följt av IFK Stocksund med 51 (35 plus 16), FC Djursholm med 49 (32 plus 17), Danderyds SK med 35 (25 plus 10) och Stocksunds IF med 13 (9 plus 4).

Källa: Fritidskontoret i Danderyd och Stockholms Fotbollförbund

11 juni, 2018Comments Off
Comments

Comments are closed here.