I Malmö finns idrotten med tidigt när man bygger nya stadsdelar

I Malmö finns idrotten med tidigt när man bygger nya stadsdelar

Malmö växer. Lösningen för att även i framtiden kunna ge medborgarna bra samhällsservice – vård, skola, omsorg, idrott, kultur etc – är samutnyttjande av tillgängliga ytor och förtätning. I Malmö finns idrotten med redan på planeringsstadiet av förtätningar av existerande stadsdelar och etablering av nya områden. Läs hela artikeln skriven av  Stockholms Idrottsförbund.

Dela
11 december, 2018 / by / in
Comments

Comments are closed here.