Kan man bygga fotbollsplaner av skogsråvara?

Kan man bygga fotbollsplaner av skogsråvara?

Stockholms Fotbollförbund har tillsammans med forskning och industri formulerat en hypotes om att skogsråvara skulle kunna bli det material framtidens fotbollsplaner byggs av. För att testa hypotesen och industrins möjligheter har två projekt tagits fram. Läs mer om projekten här.

Dela
7 december, 2018 / by / in , ,
Comments

Comments are closed here.